I denna bok får du möta människor som tagit sig igenom ett spelberoende och genomgått behandling. Vi vill på detta sätt sprida kunskap om hur ett spelberoende på många sätt kan ödelägga en människas liv. Det är inte heller en viss kategori som drabbas, utan du möter personer i olika åldrar och med olika bakgrund. Gemensamt för dem är att de genomgått behandling och avsevärt förbättrat sin livssituation.

Om du är intresserad av att läsa boken, så kan du rekvirera den från Game Over.
Meddela oss din adress och skicka betalning, så skickar vi boken till dig,
Kostnad: 175 kr + fraktavgift 55 kr
Summa: 230 kr betalas via bankgiro 5869-7756
eller via Swisch – 073 986 39 20