Game Overs medverkan på ULA-dagarna

Efter det att Mustapha Pettersson, behandlare på Game Over,  hade varit på besök i Vasa och hållit föreläsningar om spelberoende och behandling, så spred sig intresset vidare till arrangören för ULA-dagarna i Mariehamn. Nu har även deltagarna på dessa seminariedagar fått ta del av kunskap och erfarenhet från Mustapha Pettersson.

Ett uppskattat inslag enligt vad som framkom i en efterhandskommentar från arrangören:

”TACK Mustapha för din fina insats!!! Du var verkligen uppskattad för den insikt du förmedlade!  Klart vårt bästa inslag på de två dagarna!”

Rainer Lytz  /   ULA Kompetenscenter /Resurscentret Föregångarna /Folkhälsan

Vad är ULA?

ULA är ett nätverk av 13 svensk- och tvåspråkiga arbetsverkstäder i Finland. Gemensamt för verkstäderna är att de genom individuell handledning hjälper arbetssökande att hitta arbete, studier eller annan lösning. Verkstäderna bidrar till att motverka marginalisering i samhället samt trygga tillgången på framtida arbetskraft.

ULA-kompetenscenter är ett samarbets- och fortbildningsnätverk för ULA-nätverket samt fungerar som plattform för spridning av information mellan verkstäderna och dess samarbetsnätverk. Verkstäderna bedriver ett omfattande sektorövergripande samarbete med bland annat arbetskraftsmyndigheter, utbildningsarrangörer, privata företag samt social- och hälsovårdsväsendet.

ULA-kompetenscenter har 2008- 2013 utvecklats som ett ESF- finansierat projektet. Projektet finansierades då förutom av  Europeiska Socialfonden av Svenska Folkskolans Vänner och Svenska Kulturfonden.  Den första augusti 2015 bytte upprätthållandet av ULA från SFV till Folkhälsan Utbildning Ab.  ULA projektet finansieras av Undervisnings- och Kulturministeriet.

Vad är målsättningen med projektet?

Målsättningen för projektet:

  1. Att väcka intresse för hobby- och fritidsverksamhet bland 1500 unga i riskzonen  och därmed förbättra arbetslösa ungdomarnas ställning på arbetsmarknaden eller motivera dem till fortsatta studier eller aktiverande åtgärder. Unga från familjer i ekonomiskt utsatt läge och unga som tillhör en minoritet, såsom t.ex. invandrarunga, och unga med funktions-nedsättning prioriteras särskilt.
  2. Inspirera de ca 100 anställda inom ULA nätverket genom att arrangera två träffar per år med relevanta föreläsare.
  3. Starta bloggar om hobbyverksamhet bland ungdomar där de unga själva berättar om sin hobby.
  4. Lyfta fram det kunnande som Vasa Universitets 3D labb besitter för att motivera unga till tekniska studier och verkstäder till att införskaffa 3D skanner och 3D printer.  3D tekniken ses ofta som den andra industriella revolutionen där tillverkningen decentraliseras, vilket öppnar nya möjligheter.
  5. Motivera, förbereda och hjälpa unga att starta företag kring sin hobby och på samma gång träna upp den sociala kompetensen.