Anhörigas delaktighet i behandlingen

På Game Over har vi som mål att i så stor utsträckning som möjligt ge stöd och hjälp åt familjer och vänner som på olika sätt berörs spelberoende. Under behandlingsperioden bjuds du därför in till familjedagar och anhörigsamtal med mera. Läs mer om vårt anhörigstöd genom att klicka på flikarna till vänster.

Lena Josefsson fungerar som en extra resurs i anhörigstödet på Game Over. Hon är legitimerad psykoterapeut och deltar ofta i par- och familjesamtal av olika slag.

Mamma/pappa är spelberoende – hur påverkar det barn/ungdomar i familjen?

När en förälder drabbats av ett spelberoende, så påverkar det också barnen i familjen. Det kan handla om att pengarna har spelats bort, så att det inte finns utrymme för exempelvis ishockeyträning, ny jacka eller sommarlovsaktivitet.

Det kan också handla om spelarens personlighetsförändring i form av frånvaro, brist på intresse och irritation. Sådana saker påverkar gemenskap, närhet och känslor inom familjen. Ofta skapas också konflikter som kan upplevas som jobbiga av barnen. Även om det oftast sker mellan föräldrarna, så kan barnen dras in direkt eller indirekt.

Under en behandling på Game Over, så är det viktigt, att även försöka ge stöd åt de barn och ungdomar som har varit inblandade i familjen. Deras erfarenheter och frågor ges utrymme under ett eller flera besök. De får veta hur det ser ut där föräldern är, vilka vi är som arbetar på Game Over och de kan få ställa frågor om sådant som de funderar över.