Game Over

Game Over är specialiserade på penga- och datorspelsproblematik. Vi erbjuder längre behandling i grupp så väl som kortare samtalsstöd för vuxna och ungdomar från hela landet. Kontakta oss på telefonnummer 013-263920.

Nyheter

Här kan du läsa det senaste inom vår verksamhet, kommande seminarier, föreläsningar och samtalsgrupper.
  • utbildning2

Satsning på utbildning

Nu görs en större satsning på utbildning och hälsofrämjande arbete i samarbete mellan Game Over och Reconnect. Föreläsningar, temadagar och kurser kring spel- & nätvanor, problematiskt datorspelande eller spelberoende om pengar.

  • vagen2

Vi blickar framåt

Game Overs verksamhet är i full gång igen efter sommaren. En ny grupp klienter har påbörjat sin behandling. Spelare och familjer kommer på samtal och kurser kring spelproblematik. Kontakta oss så kommer vi tillsammans överens om hur vi kan vara till hjälp.

  • anhorigkurs2

Anhörigkurs i januari

Anhörig till en spelare? Det är många som dras med i spelberoendets konsekvenser, även om de inte spelar själva. Är du en av dessa? Var med och dela erfarenheter med andra i din situation.