För mycket datorspelande?

Samtalsstöd

Du som är spelare eller anhörig till spelare och behöver någon att prata med, kontakta oss! Vi träffar familjer, ordnar med enskilda samtal eller organiserar heldagar för att hjälpa människor återta kontrollen över sitt beteende och skapa balans i livet.

Dataspelandet bland ungdomar och unga vuxna är ett ständigt återkommande tema i de kontakter vi har via telefon och mail. Kontakterna kommer från familjer lite varstans i landet och vi ser ett växande intresse och behov av att få hjälp med samtal, råd och regler kring datorspelande och dess inverkan. För att stötta och hjälpa familjer har vi har erbjudit olika lösningar beroende på behov. De två vanligaste alternativen har varit det vi kallar samtalsserien samt det vi kallar familjedagar.

Samtalen kan användas på olika sätt beroende på hur problematiken ser ut, vilken ålder personen är i eller vilka mål man har i familjen vad gäller spelande och datoranvändning. En del av samtalen syftar till att datorspelaren ska bli uppmärksam på vidden av sitt spelande och vad det får för konsekvenser. En annan viktig del har varit att med hjälp av samtalen skapa förutsättningar för samtliga parter att uttrycka sina tankar och känslor under lugna förhållanden. För många vi träffar har samtalen på hemmaplan låst sig och ämnet har blivit så infekterat att det inte kan diskuteras utan bråk och gräl. Vi har sett att samtalen kunnat vara till stor hjälp för att man ska kunna jobba vidare med frågan när man kommer hem igen.

Samtalsserien

Samtalsserien bygger på sex olika träffar om cirka en timme vardera. Första gången kommer vanligen anhöriga tillsammans med spelaren. Därefter följer fyra enskilda samtalstillfällen för spelaren innan samtalsserien avslutas med en träff där samtliga är med. Vid detta sista tillfälle diskuteras hur framtiden ska se ut. Ofta utformar vi regler tillsammans som ska gälla för spelande och datortid i fortsättning.

Familjedagarna

Familjedagarna har varit ett annat alternativ som fungerat mycket bra. Detta alternativ har valts framförallt av de som kommer utifrån landet och hellre lägger en eller två dagar hos oss där man jobbar med problematiken mer intensivt. På så sätt slipper man resa fram och tillbaka flera gånger. I detta upplägg finns det också mer tid för samtal med hela familjen.

Det vanligaste har varit att vi träffats två dagar, varav en heldag och en halvdag. Då har vi hunnit med familjesamtal med diskussion om datorspelande, skola och andra intressen, enskilda samtal mellan spelaren och Oskar, kortare ”föreläsning” om problematiskt datorspelande samt skrivit avtal innehållande de regler som ska gälla i fortsättningen. Vi anpassar oss efter familjens önskemål och behov och har också ordnat upplägg med både fler och färre dagar. 

Vem ansvarar för samtalen?

Oavsett vilket alternativ man väljer så är det framförallt Oskar man träffar hos oss på Game Over. Oskar är en yngre Psykolog som har specialiserat sig på datorspelsproblematik. Han har själv spelat under många år vilket gör det lättare i kontakten med spelare i olika åldrar. Oskar känner till spelen och vet hur datorspelandet ser ut idag med allt vad det innehåller i form av spelande men också följande av andra spelare via streams och videos, samt drömmarna om att kunna livnära sig inom E-Sport (datorspel som professionell tävlingsform). Oskar har hjälpt spelare och familjer på Game Over sedan 2013.

Man har också möjlighet att träffa Inger Lundberg, föreståndare på Game Over. Inger har varit med och startat upp samtalsserien för datorspelare och familjer 2006, och är den som har mest erfarenhet av vilka utmaningar man står inför som spelare eller anhörig. Inger hjälper gärna till med samtal kring föräldrarollen och hur man som mamma eller pappa kan förhålla sig till datorspelandet.

Hur märker man att dataspelandet gått ”över gränsen”?

De anhöriga vi träffat genom åren har lärt oss hur viktigt det är att ta sin oro på allvar. Många berättar ångerfullt om hur man väntat för länge trots att allt tydde på att spelandet inte längre var ett vanligt intresse för sonen eller dottern. Det är viktigare att se till vad som faller bort till fördel för spelandet och vilka negativa konsekvenser beteendet får, än att stirra sig blind på timmarna. Här nedan följer några varningssignaler som kan vara till hjälp:

  • Så mycket tid som möjligt läggs på spelet och andra aktiviteter inkl. skola eller arbete kommer i andra hand.
  • Spelaren upplever det som om allting annat stör och tar tid från det som är viktigast – nämligen spelet.
  • Det blir mindre viktigt att sköta måltider och se till att man äter bra mat regelbundet.
  • Man struntar i den personliga hygienen och hur man klär sig och ser ut.
  • Man svarar inte i telefon och öppnar inte dörren när någon söker kontakt.
  • Man städar inte och bryr sig inte om hur det ser ut i hemmet.
  • Man börjar känna av fysiska symtom såsom exempelvis problem med mage och tarm, domningar i armar och fötter, ont i nacke, rygg eller armar eller problem med synen och ögonen.

Utbildning

Kommer du i kontakt med spelande ungdomar i ditt yrke? Önskar du handledning eller utbildning i ämnet? Vill du ordna med en föreläsning eller temadag på din arbetsplats? Vi har möjlighet att ta emot besök eller att komma ut till arbetsplatser runtom i Sverige. Kontakta oss per telefon eller e-post så kan vi diskutera möjligheter och upplägg.